< Tilbake

Norsk Vegmuseum på Stend

Vegbygging var hardt og vanskeleg arbeid. Utfordringane til vegingeniøren og -arbeidarane er mange. Tenk berre på dei geografiske og topografiske på forskjellane mellom Hordaland og til dømes det nordlege Tyskland. Mykje av arbeidet blei tidlegare utført for hand, med hakke og spade. Men den tekniske utviklinga hadde no lagt til rette for at maskiner blei gode hjelparar i arbeidet. Steinknusarar og vegvalsar var i bruk frå midten av 1800-talet. Smeden spela og ei viktig rolle. Etterkvart som vegen blei lagt, flytta smeden med - med heile smia med på lasset.

Fra utstillingen
Gammel veiskrape
Gammel tralle til veibygging
Webside
http://www.bymuseet.no/vaare-museer/hordamuseet/

Adresse
Hordnesvegen 24, 524 Fana

Kafe / Resturang
Kafe

Tilrettelagt
  • Handikaptoalett
  • Heis i bygget

<
>