< Tilbake
Motstandsmannen W. F. Rieber-Mohn (1892–1944)

Storetveitmarken

De siste årene har det arbeides med rehabilitering for Storetveitmarkene. Trebeplantningen er supplert og oppgradert, og det er laget nye turveier og bekkefaret er renset. Stiene har grusdekke. For det meste fin og hardpakket grus, men noen partier mere løst med grovere grus. Parkering blir å finne ved skolen, kirken, flere muligheter i nærområdet. Det er ikke den helt lange turen rundt Storetveitmarkene, men her er idylliske partier, solrikt, frodig, grønt og fint. 

Motstandsbroen
Oppgraderte turstier
Insektshotel

Storetveitmarken, 150 dekar stort friluftsområde mellom Kirkevegen og Storetveitvegen, ble utskilt fra Storetveit gård og kjøpt av Fana kommune 1961. Området er hekkeplass for en mindre koloni av viper. Et minnesmerke av Sofus Madsen over motstandsmannen W. F. Rieber-Mohn (1892–1944), en 1,9 m høy bauta med bronserelieff, opprinnelig reist i Paradiskrysset 1947, ble flyttet til Storetveitmarken 1983. Ottar Espelands statue av Haakon 7, reist på Storetveitmarken 1972, ble 1983 flyttet til Bergenhus festning.

<
>