< Tilbake
«Kongebrua» knytter Elvarlid sammen med Lunden og ble offisielt åpnet av Kong Harald i 2003.

Fana Kulturpark

Parkens største del er «Lunden» - sør-øst for Fanaelven. Storvokste eiker, hassel, ask, svartor, lønn og gran kjemper om lyset i høyden danner et nesten sammenhengende tak over det kuperte landskapet. Helt i øst er Lundens høyeste parti, inntil Fanaflatens jordbruksland. Landskapet faller derfra mot vest og innover i parken til en halv bue av stein – Fana Amfi - med sine 350 sitteplasser. Amfiet ble reist for å kunne ha et sted der parkens kulturelle aktiviteter kunne tas hånd om på en god måte. Bord og benker, idylliske kaffeplasser. Gode parkeringsforhold. På vestsiden av elven er det fint parkområde godt tilrettelagt for rullestolbrukere. (stiene har grusdekke) Derimot på østsiden av elven er det mere kupert og lite tilrettelagt. Grønne etat i Bg.Kommune har planlagt en opprustning av den bratteste delen av gangveien opp til amfiet for å imøtekomme behov for universell utforming.

Oversikt parken
Skulptur i granitt
Fint arrangert
En fin maidag
Fanaelven
Fana Kyrkje

Elvarlid er kulturparkens åpneste del og ligger nordvest for Fanaelven. En steinlagt dam med vakker vannvegetasjon ligger sentralt, og en skulptur i granitt med navnet «Komme over til III» står mellom dammen og elven. En gresslette skråner oppover mot Fana kirke og gir godt soltilfang om sommeren. Sletten omgir en haug - «Resehaugen» - som gir stedet forankring til Vikingtiden med sin høvdingegrav fra 800-tallet.

<
>