< Tilbake
Tur på flystripen fra 2.verdenskrig

Herdla Naturvernområde

Under 2.verdenskrig bygde tyskerne flyplass på Herdla: Flystripen ligger der den dag i dag. Dekke er av betong, noe ujevnt med en god del sprekker. Det er bare å følge flystipen utover. Nesten helt ute kommer en til restene av to hangarer og enda videre til fuglereservatet. Naturen på Herdla er særpreget med store, flate områder og langgrunne strender med et våtmarksområde som har gjordt fuglelivet særdeles spesiellt. Notert over 220 fuglearter. Ta med kikkert og kamera.

Minner fra 2.verdenskrig
Utkikspost etter fugler
Hurtigruten i det fjerne

På ein guida tur får du vita korleis den smeltande innlandsisen forma moreneøya Herdla og gjorde at det tidleg kom busetnad her. Vidare får du kjennskap til storgarden på Herdla og til øya si lange historie som kyrkjestad og kommunesenter. Du kan også få informasjon om det rike fuglelivet på Herdla. Med kikkert får du sett nærare på mange av dei artane som er typiske for øya. Du finn også opplysningar om fuglefredingsområdet og kva omsyn du bør ta når går tur der.

<
>