< Tilbake

Oslo - Norsk Maritimt Museum

Norsk Maritimt Museum ligger på Bygdøy ca 6 km fra Nationaltheatret stasjon og ca 4 km fra Skøyen stasjon. Handikapparkering mellom Fram og Gjøabygget. Ligger flott til med utsikt mot sentrum og Oslofjorden. Greit å komme rundt i museet, godt tilrettelagt. Besøk kan anbefales. Museet viser gjennom utstillinger, filmer og publikasjoner viktige trekk ved norsk og internasjonal sjøfart gjennom tidene.

Norsk Maritimt Museum er et landsdekkende museum for maritim kulturarv, rikt på opplevelser og aktiviteter. Museet ble stiftet under navnet Norsk Sjøfartsmuseum i 1914, fikk sitt nåværende navn i 2010 og er siden 2015 en avdeling av Stiftelsen Norsk Folkemuseum. Museet samler, forsker på og formidler kunnskap om maritime kulturminner og kystkultur. Gjennom utstillinger, arrangementer og andre aktiviteter er vi en arena for opplevelser. Norsk Maritimt Museum er dessuten på oppdrag fra staten arkeologisk forvaltningsmuseum med ansvar for forvaltning av maritime kulturminner og andre kulturminner under vann i landets 10 sørligste fylker, både langs kysten og i innlandet.

<
>