< Tilbake

GeoParken Stavanger

Med Geoparken har man tilrettelagt for en rekke fysisk aktiviteter som ikke nødvendigvis alle har de fysiske forutsetninger til å delta i. Siden man ikke har brukt standard lekeapparater og installasjonene derfor kan brukes på  mer enn en måte, får man et anlegg hvor alle kan finne utfordringer tilpasset sitt mestringsnivå. I løpet av et år har parken blitt besøkt av mange: særlig ungdom som i utgangspunktet var hovedmålgruppen, men også voksne med barn har strømmet til i et overraskende stort antall. At parken imøtekommer mange typer brukere kan også betraktes som en indikator på et godt universelt utformet anlegg.

Anlegget er utviklet som en eksperimentell bypark som tester nye former for gjenbruk av både ideer, materialer og gjenstander fra oljeindustrien. Overflater og  installasjoner i parken er bygget av resirkulerte og omformede elementer fra petroleumsindustrien. Disse elementene er hentet fra nedlagte oljefelt, offshore, utstyrsleverandører og skrapplalsser. Elementene brukes til å møblere oppholdssoner, en scene, installasjoner for lek og aktiviteter og til informasjonsformidling. Selv om det er et ønske å beholde parken permanent, er anlegget bygget opp til å kunne være temporært og alle installasjonene kan lett fjernes.

<
>