< Tilbake

Sogn og Fjordane Kunstmuseum Førde

Samlinga tel i overkant av 800 verk, biletkunst og kunshandverk, frå om lag 1900 og fram til i dag. Den har eit regionalt og nasjonalt tilsnitt med hovudtyngde frå tida etter 1970, og er i hovudsak bygd på overføringar frå Norsk Kulturråd (1988-2006) og eigne innkjøp, særleg frå eigen utstillingsaktivitet (1987 til i dag). Slik dokumenterer museet òg eiga verksemd over år. Sogn og Fjordane Kunstmuseum har eit kunstfagleg råd som vurderer innkjøp, gåver og deponi.

Takterrassen
Fra utstillingen Kropp og Sjel

Museet for kunsten vart opna i september 2012. Samlinga tel i overkant av 800 verk og har eit særleg stort tilfang frå regionen, men òg den nasjonale kunsten frå siste hundreåret, og då særleg frå 1970-talet og framover. Museet er godt tilrettelagt for rullestolbrukere. Dørauomatikk, heis, god plass i utstillingene, kafe og fin solrik takterrasse.

<
>