< Tilbake
Småpudden

Småpudden

Småpudden er 154 meter lang og er bygget som en bjelkebro over fem spenn med hydrauliske klaffer i seilingsløp. Det gjør at den kan åpnes når det kommer høye båter.

Båter med seilingshøyde under 4.5 meter kan passere fritt under. Når broklaffene er åpne, vil bredden på seilingsløpet være 20 meter. Bredden på broen varierer mellom seks og åtte meter, med egne felt for gående og syklende.

Åpningsdagen 14.juni 2016
Over mot Møhlenpris med BI
Broen åpnes

Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) delte ut Tilgjengelighetsprisen 2016 til Småpudden. Tilgjengelighetsprisen er en påskjønnelse for tilrettelegging for funksjonshemmede. Småpudden oppfordrer med sin eksistens byens befolkning til bevegelse. Broen øker tilgjengeligheten til sentrum og bydelen mot Laksevåg. Broen har tydelig merkede felt for syklister og gående med ulikt dekke og ulik farge på dekket. Det er en tydelig kant mellom sykkelfelt og gangfeltet, og kanten er merket med kontrast. Belysningen er god for gående. Broen har lett stigning, men innenfor grense for universell utforming, dekket er godt og det er laget flere avsatser underveis der rullestolbrukere kan hvile, skriver KRFF i sin begrunnelse.

<
>