< Tilbake

Fløttmannsplassen

Fløttmannsplassen er en ny møteplass i et område som nå er under utvikling til et nytt boligområde.

Plassen er et sentralt punkt i den sammenhengende tverrforbindelsen mellom sentrum, via Nygårdsparken, over den nye Småpudden til Fløttmannsplassen, videre gjennom det som skal bli gatetun i Damsgårdsveien, og opp til Løvstien.

Fløttmannsplassen, blir sammen med gatetunet i Damsgårdsveien, en sammenhengende og åpen plass mellom boligene og sjøen, omkranset av trær og plantefelt.

På plassen har Bymiljøetaten anlegget en langsgående vannrenne fra Damsgårdsveien, og etablere et område for barns aktivitet. Ved vannrennen og ellers på plassen blir det uformelle sitte- og oppholdsplasser.

<
>