< Tilbake

Møllendal allmenningen

Møllendal allmenning er en ny storstue og møteplass med torg og plass for opphold og aktivitet i Møllendel, et område som er i rivende utvikling. Allmenningen strekker seg fra Møllendalsveien og ned til store Lungegårdsvann og blir en forlengelse av Kunstallmenningen foran Kunsthøgskolen. Allmenningen er et sentralt møtepunkt i den sammenhengende gangforbindelsen rundt Store Lungegårdsvann.

Midt i en av bergensernes mest populære turløyper ligger Møllendal allmenning klar til å bli tatt i bruk. Helt siden Nygårdsbroen ble åpnet i 1851 har turen rundt Store Lungegårdsvann vært en attraktiv turvei. Møllendal allmenning er en forlengelse av plassen foran kunsthøyskolen og går fra Møllendalsveien og ned mot Store Lungegårdsvann. Allmenningen har taktil merking med tanke på personer med nedsatt syn. Den er godt tilrettelagt for rullestolbrukere.

<
>