< Tilbake
Nonnekloppen

Nonnekloppen

Prosjektet omfatter bru over kanal mellom ADO arena og Bergen Brannstasjon samt gangvei. Brua er seks meter bred med 2.6 meter sykkelvei og tre meter gangbane. Prosjektet omfatter også belysning for veg og bru samt opparbeiding av plass foran ADO.

Prosjektet er finansiert gjennom Miljøløftet som er eit samarbeid mellom tidligere Hordaland fylke, Bergen kommune, Statens vegvesen og Jernbanedirekt.

Miljøløftet er eit samleomgrep for byvekstavtalen i Bergen, som omfattar vidare utbygging av Bybanen, betre busstilbod, utbygging av gang- og sykkelvegar og betre og tryggare vegar. Dei komande 20 åra er det planlagt investeringar for over 29 milliardar kroner. Miljøløftet er ei vidareføring av Bergensprogrammet.

<
>