< Tilbake
Lien lekeplass

Barnas Byrom Lien

Damsgård har et kulturhistorisk bygningsmiljø med en tydelig identitet, og fortellingen om Damsgård inviteres derfor inn på lekeplassen. Elementer fra tidligere hjørnesteinsbedrifter fortolkes inn i anlegget, og det etableres flere ulike oppholdssoner, bla. med sikt til Puddefjorden. I et område som gjennomgår raske og store endringer skal Lien lekeplass være en møteplasser som bygger opp under en felles tilhørighet og identitet. På den relativt lille plassen er det holdt fokus på å nytte arealeffektive elementer, økt sambruk og overlappende funksjoner, samt en forgrønning av dagens grå flater.

 

Barnas Byrom er en del av Bymiljøetaten, og arbeider med lek i by. Programpakken for Barnas Byrom omfatter både større oppgraderingstiltak på eksisterende lekeplasser, og utvikling av nye leke- og aktivitetstilbud i sentrale bydelsstrøk. Enheten har også har ansvar for lekeplasskontroll på kommunens lekeplasser, skoler og barnehager. Lekeplassene skal sikre økt tilgjengelighet og universell utforming, sambruk med et bredt og godt aktivitetstilbud for alle.

<
>