< Tilbake

Solheim ballplass

Det er jobbet målrettet med et innhold og et formspråk som i størst mulig grad bygger opp under opplevelsen av trygghet og et konkurransefritt samvær. Den tidligere grusflaten som var her, er brutt opp i mindre rom med ulik karakter. Som lek og læring.

Områdesatsing Solheim Nord, Bærekraftige Liv Løvstakken og Velforeningen ved Solheim Borettslag har bidratt med verdifull lokalkunnskap. Lekeplassene er utarbeidet i samarbeid med Norconsult AS, og bygget av Anleggsgartner Svein Boasson AS.

 

Barnas Byrom er en del av Bymiljøetaten, og arbeider med lek i by. Programpakken for Barnas Byrom omfatter både større oppgraderingstiltak på eksisterende lekeplasser, og utvikling av nye leke- og aktivitetstilbud i sentrale bydelsstrøk. Enheten har også har ansvar for lekeplasskontroll på kommunens lekeplasser, skoler og barnehager. Lekeplassene skal sikre økt tilgjengelighet og universell utforming, sambruk med et bredt og godt aktivitetstilbud for alle.

<
>