< Tilbake

Nygårdsparken

Nygårdsparken ble åpnet i 1885 og overtatt av Bergen kommune i 1947. Nygårdsparken er godt egnet for rusleturer, lek, aktiviteter og rekreasjon. På godværsdager er den perfekt for avslapning på en av de mange gressplenene. Parken er en av Norges beste eksempler på en park utformet i engelsk landskapsstil, og den er et viktig rekreasjonsområde for både beboerne i nærmiljøet, bergensere generelt og tilreisende. Den vakre parken har særpreget vegetasjon, og er botanisk interessant. I 2014 ble parken stengt for opprydding og rehabiliteting, og parken har nå fått tilbake statusen som en attraktiv folkepark for allmennheten. Bymiljøetaten har stått for byggearbeidene i parken, og tilrettelagt den for lek og aktivitet, samt gode oppholdsplasser for folk i alle aldre. 

Parken er kupert mellom øvre, og nedre del, fast dekke, og hovedvei har ikke alt for bratt bakke. 

Bymiljøetaten har pusset opp øvre del av Nygårdsparken, og området har igjen blitt en attraktiv park for allmennheten. Nå er vi i gang med å rehabilitere og oppgradere nedre del. Arbeidene vil pågå i 2021 og 2022. Nygårdsparkens nedre del skal opprustes og bli en enda bedre park for aktiviteter og gode oppholdsplasser. Nødvendige arbeider omfatter grunnarbeider, utbedring av gressarealer, drenering, vegetasjonsarbeider og beplantning, rehabilitering av fontenedammen, trapper og balkonger, dekker på plasser og veier, infrastruktur, nytt teknisk bygg, ny trafo, belysning og utendørs møblering. 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/vi-bygger-bergen/veier-byrom-og-parker/park-og-natur/nygardsparken  

<
>