< Tilbake
Lavgulvbuss

Rutebuss

De siste årene er det kommet flere laventrebusser ute i trafikken. Til bydelene er det bare denne type busser som kjører. Laventrebuss fungerer fint med litt assistanse. Assistanse med rampen ved bakdør som må løftes ut, og ned på fortauet. Gir en slak stigning inn/ut av bussen. Bøyle for å hindre sideveis velting, men ellers mangelfull innfesting/sikring av rullestol. I kontrakt med Skyss stilles det krav om at bussene skal være universelt utformet. 

 

Lavgulvbuss
Rampen i bussen
Avsatt plass til barnevogn og rullestolbruker

Av omsyn til tryggleiken om bord er det maksstørrelse og -vekt for rullestolar i samsvar med forskrift om universell utforming og Bussdirektivet vedlegg 7. 

Maksstørrelse på rullestol:
Lengde 120 cm
Bredde 70 cm
Totalvekt (inklusiv bruker) 300 kilo   

Også på bussar som er tilpassa rullestol, kan det av og til oppstå problem med plassen. Det kan til dømes vere vanskeleg å få plass til rullestol og barnevogn samstundes. Det er ikkje plassgaranti på Skyss sine avgangar. Vi seier oss lei for at dette iblant kan føre til praktiske utfordringar for deg som brukar rullestol.

<
>