< Tilbake

VY

Dersom du reiser med ledsager og har et nasjonalt ledsagerbevis for funksjonshemmede utstedt av kommunen, gir vi 50 prosent rabatt på ordinær voksenbillett til deg som kortholder, og 50 prosent på ordinær voksenbillett til din ledsager. Hvem som er ledsager er i denne ordningen valgfritt for eieren av ledsagerbeviset. Tilleggslegitimasjon ut over ledsagerbeviset kreves ikke. Ledsagerbeviset gir ingen selvstendig rabatt til kortholder dersom vedkommende reiser alene uten ledsager. For å få rabatten man har krav på som reisende med nasjonalt ledsagerbevis må du velge Honnør som passasjerkategori når du kjøper billett.

Billetter Bergen
Avsatt plass for rullestolbrukere og barnevogner
Bybanen like forbi Bergen Jernbanestasjon

Plassen for rullestoler tilfredsstiller internasjonale mål og er på 70 x 120 cm, så rullestolen din kan ikke være større enn dette. Rullestolen må ikke veie mer enn 250–350 kilo inklusive bruker. Dersom disse målkravene tilfredsstilles, kan rullestolen sikres under transport, og brukeren får tilgang til handikaptoalett, ramper og heiser der det finnes.

Rullestolheisenes begrensning varierer mellom togtypene. Dersom vekten på reisende og rullestol totalt overstiger disse begrensningene, vil ikke heisen løfte. Hjelpemidler som skinner har en tålegrense på 250 kilo og ramper på stasjonen har en grense på 300 kilo. Motoriserte rullestoler må være typegodkjent som rullestoler av Statens refusjonsordning for hjelpemidler.

Brukere av rullestoler som ikke tilfredsstiller disse kravene kan ikke forventes plass på Vys tog og blir heller ikke tilbudt spesialtransport av Vy.

<
>