< Tilbake
Bergen offentlige Bibliotek

Bergen offentlige Bibliotek

BOB fikk i 2000 sitt areal nær fordoblet med et tilbygg – fra 2400 m 2  til 4400 m 2 . En ytterligere utvidelse med 1300 m 2  sto ferdig i 2011. Begge påbyggene er utført i samsvar med Olaf Nordhagens opprinnelige tegninger. Resultatet er blitt frodig og allsidig, stilig og vakkert. Innhold tilbys i mange former, ny teknologi føyer seg inn i den tradisjonelle. Her er verksteder for å skape og produsere, både for brukerne og tilbyderne. I denne atmosfæren, der nytt får spille seg ut mot det mer tradisjonelle, kan mennesker trives, møtes, inspireres og opplyses. Mellom kjeller og 2.etasje er det bygget stor fin trapp med heis i midten slik at universell utforming er ivaretatt.

Nytt inngangsparti
God plass for publikum
Nye bibliotekplass

Bergen Offentlige Bibliotek er Norges nest største folkebibliotek. Nåværende institusjon ble opprettet i 1872, men bygger på langt eldre bibliotektradisjoner i byen. Hovedbiblioteket er fra 1917, og bygningen er fredet.

<
>