< Tilbake
Bergen offentlige Bibliotek

Bergen offentlige Bibliotek

Våren 2011 stod det nye tilbygget ferdig. Det er hjørnet mot sørøst (mot jernbanen) som nå er bygd ut, omtrent på samme måte som det ble gjort med hjørnet mot sørvest for ti år siden. Den nye delen rommer tradisjonell biblioteksdel over to etasjer, 200 kvm med kontorer, magasinplass og et auditorium med plass til cirka 100 personer. Totalt utgjør utbyggingen 1.200 kvm, fordelt på fem plan.  Mellom kjeller og 2.etasje er det bygget stor fin trapp med heis i midten slik at universell utforming blir ivaretatt.

Nytt inngangsparti
God plass for publikum
Nye bibliotekplass

Bergen Offentlige Bibliotek er Norges nest største folkebibliotek. Nåværende institusjon ble opprettet i 1872, men bygger på langt eldre bibliotektradisjoner i byen. Hovedbiblioteket er fra 1917, og bygningen er fredet.

<
>