< Tilbake

Nasjonalt Villakssenter Lærdal

Formålet er å

•  formidle kunnskap om livet til villaksen, utfordringar og trugsmål

•  bidra til bevaring og berekraftig utnytting av villaksstammene og deira leveområde

Villaks, betyr i denne samanhengen atlantisk villaks, sjøaure, sjørøye, namsblank og byglandsbleke.

Rolla er å vere ein kunnskapsformidlar i skjeringspunktet mellom forsking og forvaltning, ei kjelde til kunnskap, eit senter for læring og kompetanseutvikling og ein arena for dialog og samhandling.

Hovudoppgåva er å legge til rette og formidle relevant kunnskap om villaksen. Formidling og opplæring skal tilpassast ulike målgrupper. Barn og unge er ei særleg viktig målgruppe.

Stiftelsen er landsdekkande med einingar i kommunane Lyngdal, Lærdal, Namsos og Tana.

  • Senteret i Lærdal er godt tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Godt med parkering, fint inngangsparti, gode plass i resepsjon og andre fellesområder. Handikaptoalett. Rampe mellom etasjene og til utstillinger. 

 

Norsk Villakssenter ligg inst i Sognefjorden på breidda av Lærdalselvi, ei av dei mest kjende lakseelvane i Norge. Senteret gjev dei besøkande innsyn i livshistoria til Atlanterhavslaksen, forvaltinga av dei ville laksestammane og tradisjonane kring laksefisket.  

 

Komme til Lærdal med eigen bil:

E16 er stamvegen mellom Oslo og Bergen. Fra Bergen er hovedruta E16. Ca. 200 km.

<
>