< Tilbake

Hardangerbrua

Hardangerbrua er den lengste hengebrua i Norge med en total lengde på 1380 m. Bru-tårna har høyde på 200 m over fjorden. Seilingshøyden er 55 m. Prosjektet omfattar også 2675 m tunnel og 800 m veg i dagen. I tillegg 900 m gang- og sykkelveg fram til brua. Her er anlagt rasteplass med bord og benker, toalettanlegg også med handikaptoalett. Godt med parkering. Gang- og sykkelvei som fører fra rasteplassen ned til, og over brua. Det hele flott arrangert, og godt tilrettelagt for myke trafikanter

Rasteplass
Gang- og sykkelvei i tunnell
Gang- og sykkelvei

Klaringen under brua er planlagt til 55 meter. Det skal være tilstrekkelig til at Statsraad Lemkuhl skal kunne seile under Hardangerbrua. På hver side av brua blir det tunnel, til sammen 2,4 kilometer. Kun 800 meter av påkjøringsveien går i dagen. Inne i fjellet blir det laget rundkjøring på begge sider. Broen får to kjørebaner, hver på 4,5 meter. I tillegg kommer en gang- og sykkelvei på 3,25 meter

<
>