< Tilbake

Arboretet på Milde

Arboretet ligger på Milde, 23 km sør for Bergen sentrum. Handikapbiler kan kjør forbi Mildeheimen og innover like forbi Blondehuset. Her ligger HC-parkeringen, som også kan benyttes ved besøk i Grønneviken. Stiene i Arboretet har dekke av grus og sand, iblandet barnåler fra trærne. Kombinasjonen gjør det lett å komme rundt på "hovedstiene". Mange stier går ut i terrenget. Disse er til dels kupert, smal, og noen ganske bratt. Ikke anbefalt å kjøre disse med rullestol. 

Blondehuset
Våren er kommet
Hardpakket sti
Grønneviken
HC-parkering
Hage med lyng

Arboretet deles i to omlag like store deler:

a) Den nordlige delen var ved starten i 1971 utmark bevokst med naturlig furuskog, og ca 120 da. med spredte forekomster av gran, hemlokk og andre bartrær, plantet fra 1928 og utover.

b) Den sørlige delen av arboretområdet var overveiende dyrket mark med spredte forekomster av løvskog (eik, ask, hassel, søtkirsebær, lind m.fl.). 

Arboretet har Nordens største rhododendronsamling med ca. 600 kultivarer og ca. 300 arter. Vi har også Norges største rosesamling med over 500 sorter. Her er eksotiske busker og trær fra Nord-Amerika, Øst- Asia og Sørlige halvkule, en fargerik lynghage og historiske hagevekster i Blondehushagen.

<
>