< Tilbake
Rampe ned til bryggen

Ballastbryggen - Nordnesparken

Det har vært et ønske for Bergen kommune å skape bedre tilgjengelighet til sjøen i bynære områder. I oppgradert versjon er anlegget blitt en friluftsperle ved innseilingen til Vågen. I tillegg til selve bryggen er det også anlagt en liten, eksklusiv badestrand. Fra bryggen vil en oppleve fantastisk utsikt utover byfjorden. For å sikre adkomst fra Nordnes-parken til Ballastbryggen, også for rullestolbrukere, er det bygget en rampe av stålgitter langs fjellet. Parkering blir i området ved Akvariet. Nærhet til sjøen, båtliv, innseilingen til Vågen og en panorama utsikt utover fjorden - bryggen er virkelg blitt en perle.

Nordnesparken mot byfjorden
Utsikt mot byfjorden
Inngang til bryggen
Rampe til bryggen
Ytterst på bryggen
Utsikt mot vågen

Ballastbryggen er den siste gjenværende ballastkai i Bergen. Steinkaien som sannsynligvis ble bygget i 1850-70 årene var delvis rast ut i sjøen. Bryggen er restaurert med kaiens opprinnelige steiner som nå er hentet opp fra sjøbunnen. I tillegg er det supplert med tilsvarende stein som er hentet på Havnevesenets kai på Dokken. Utgangspunktet for rehabiliteringsprosjektet var at Bergen kommune, sammen med Byantikvaren, Riksantikvaren og Bergen Sjøfartsmuseum, ønsket å gjenskape Ballastbryggen slik at den kan formidle historien om Ballasthandelen til nye generasjoner og at bryggen kan bevares for fremtiden.

<
>