< Tilbake
Fra en fin sommerdag

Musehagen ved UIB

I Muséhagen finnes i dag ca 3000 forskjellige arter. De fleste er hentet inn som frø fra viltvoksende arter i Norge og andre land over hele verden. Stiene har grusdekke med delvis hellelagte partier, for det meste flatt, men ganske bratt opp mot de Kulturhistoriske Samlinger. En tur i Musehagen passer fint etter besøk i ett av museene som ligger ved hagen. Parkering blir å finne på gateplan i området ved hagen.

Botanisk hage ved Naturhistorisk museum
Parti fra hagen
Stort utvalg av planter

Hagen ble anlagt i årene 1897 - 1899 etter en plan av konservator dr. Jørgen Brunchorst, senere Bergen Museums direktør. Den ble ansett som en utendørs fortsettelse av de botaniske utstillingene inne i museet, som sto ferdig i 1867 på den gamle Rakkerhaugen, byens rettersted fram til 1803. Hagen ble anlagt i det myrete terrenget rundt museet. Mesteparten av utgiftene dekket av private sponsorer, hovedsakelig av en testamentarisk gave fra Hilario Lund, Bilbao. Anlegget besto av avrundete bed, plener og hageganger, som lokalt ble omtalt som "Brunchorsts hjerte og nyrer". Stilen er den samme som vi finner igjen i Byparken, som ble anlagt i 1865.
 

<
>